Vil du vite hvordan vi selger papiravis?

Hva du gjøre?

Purringer – Ring opp aktive kunder som ikke har betalt faktura, ei heller respondert på purringer. Ringes forløpende. 90 – 95% av dette segmentet sier ja, ordner opp i ubetalt regning og fortsetter som abonnent.

Betalingsstoppere – Kunder som har fått abonnement sitt stoppet på grunn av manglende betaling må få en telefon. De fleste blir startet opp igjen.

Nypassive kunder – Segmentet retter seg mot kunder som har vært stoppet fra to uker opp til to måneder tilbake i tid. Her forventes det at ca. 20% kommer tilbake, og blir abonnenter på ny.

Hva bør du i tillegg gjøre? 

Passive siste år – Kunder som strekker seg fra «Nypassive» og tilbake 12 mnd. Disse bør ringes på «kampanje» et par – tre ganger i løpet av et år. Alt avhenger av volum. Forvent at ca. 10-25% takker ja.

Servicesamtaler – Denne kategorien er den mest udefinerbare, men alle aktiviteter som faller under denne handler om lojalitetsarbeid. Informer kundene dine om endringer, bistå og hjelp kunder som ikke får brukt produktet, opplys, og følg opp kundecaser. Skap lojalitet, vis ansikt, løs vanskelige kundeforhold og forebygg oppsigelser. Gjør dette ved behov, eller løpende.

Vi har flere aktiviteter og segment ned på et detaljnivå som kanskje er kjedelig å lese om nå, men som vil gi deg gode resultater basert på hvilke produkt du tilbyr, og i hvilken tilstand kundebasen er i.

Hvorfor segmenterer vi?

For å tilby et tilpasset og godt produkt til både kunden og våre oppdragsgivere. Vi tilpasser oss markedet, og spiller på styrkene til våre selgere på individnivå. Dette gir gode salgstall og en sunn kundebase.

En tidligere kollega av meg sa alltid dette til kunder som kunne fortelle at de er mye borte på hytte i helgene, og derfor ikke ville kjøpe avisen.

«Sje for dæ å sitt på høtta i solveggen med avisa, og en glovarm kopp kaffe!» -med skikkelig jovial trøndersk dialekt

Salgsteknikk

Solveggen på hytta

 

Fikk kollegaen min mye salg? Svaret er selvsagt ja.

Hvorfor?

Jo han tilpasset samtalen etter kundens nå-situasjon. Det er heldigvis noe man kan gjøre umiddelbart i en salgssamtale. Salget, kundebasen og kundetilfredsheten øker.

En god prat blir aldri gammeldags.