Adresseavisens Telefontjenester AS (ATAS) er et selskap i mediekonsernet Polaris Media ASA. ATAS har siden 1999 solgt produkter og tjenester over telefon og på stand.

 

Vårt fortrinn er at vi representerer våre oppdragsgivere på en jovial og profesjonell måte. Vi bruker mye tid til å sette oss godt inn i våre oppdragsgiveres hverdag. Personer som blir kontaktet av ATAS skal oppleve at samtalen kommer fra oppdragsgiveren vi representerer.

 

Våre ansatte er en svært sammensveiset gjeng, og vi har lav turnover. Vi har erfart at de beste selgerne blir skapt over tid, så ved å bruke ATAS som din leverandør kan du være trygg på at vi kan holde god dialog med deg og dine kunder over tid. Dette gjør at viktig informasjon blir bevart i bedriften over tid og kvaliteten øker.