Samtykke

ATAS har kapasitet i høst og vi ønsker å innhente samtykker for dere!

HUSK at over 60% av deres aktive abonnenter er reservert i reservasjonsregisteret. Dersom disse blir passive får dere ikke lov til å kontakte dem igjen.

Ta uttrekk på AKTIVE abonnenter som er reservert i reservasjonsregisteret for å innhente samtykke til fremtidig markedsføring via telefon.

Dette er viktig at dere skal kunne ringe kundene igjen dersom de går i stopp. Leserne setter stor pris på oppfølging fra avisa si.

Et lokalt samtykke overstyrer reservasjon i Br.reg!

Sett av en pott med penger til dette viktige arbeidet, så ringer vi for det avtalte beløpet.