Julebrev fra Christian

ATAS – året som har gått

 

Nok et år nærmer seg slutten og jeg tenkte å oppsummere med noen kjappe tanker.

I 2018 har ATAS levert for sine kunder ca. 17500 abonnementsalg med en omsetning på ca 10,5 millioner kroner – ikke en helt ubetydelig sum.

Det har vært en heftig dreining mot digitalt salg det siste året, og det er bra! For vår egen del så har salgstallene vært stabile og på nivå med de to-tre foregående årene.

Innføringen av GDPR har ført til en drastisk reduksjon av ringegrunnlag for våre samarbeidende aviser når det nå ikke er lov å ringe passive over 13 måneder. For mange, spesielt litt mindre aviser, er segmentet passive 1-3 år et viktig segment som har gitt gode salgstall. Nå kan vi ikke lenger kontakte denne kundegruppen så fremt man ikke har samtykke til dette. Min oppfordring er: Skaff samtykker mens kundene ennå er ferske slik at dere får lov til å kontakte dem i fremtiden.

Komplettabonnement går sakte men sikkert nedover, men det er avgjørende at denne kurven ikke blir for bratt. De fleste avisene vi kjenner har fortsatt papiret som sin største inntektskilde. Det er derfor viktig at man holder et parallelt løp med «ordinært» abonnementsalg i tradisjonelle kanaler (les: TM). For det første fordi kanskje mange av de typiske papirabonnentene ikke trigges av det digitale tilbudet, og for det andre at det fortsatt er mange som setter pris på en personlig dialog. Det genererer gode salgstall!

I tillegg har vi gode erfaringer med å følge opp kjøp via nett. Lojaliteten er lavere hos digitale kjøpere, og flere trenger en vennlig oppfølgingssamtale for å hentes tilbake.

Et annet voksende område for ATAS går på lojalitet og informasjonssamtaler. Vi får stadig flere bestillinger på å kontakte abonnenter om endringer og viktig informasjon rundt abonnementsforhold. Her er det gjort tester som viser at informasjon på epost blir åpnet av ca 60%, men lest av kun 20%. Gjennom telefonen oppnår vi kontakt med rundt 80%.

Da vil jeg benytte anledningen til å takke for tilliten og et godt samarbeid i året som har gått – og samtidig ønske deg og dine en riktig god jul.

Med vennlig hilsen

Christian, daglig leder i Adresseavisens Telefontjenester AS