Tjenester

Hjem » Tjenester
Telefonsalg
Aktive kunder – oppsalg, mersalg
Porteføljearbeid mot eksisterende kunder. Det ligger et stort potensial for mersalg/oppsalg ut mot slike baser. Digitale tilleggsabonnement, utvidelse og forlengelse av avtaler er noe av det vi jobber med.

Passive kunder – winback
Alle har en passivbase med tidligere kunder av en tjeneste/produkt. Vår erfaring og tilnærming til slike baser er noe vi har spisset i løpet av 15-års fartstid, og kan tilby sterke salgsresultater for å vinne tilbake kundene.

Nysalg /konvertering
For å nå nye kunder jobber vi godt for å bygge opp et ringegrunnlag før vi starter salgsaktivitet. I samråd med våre oppdragsgivere planlegger vi aktiviteten nøye før vi setter i gang. Nysalg er viktig for å bygge opp en større kundebase, samt få spredt et budskap til en større masse.

Resalg/gjenkjøp
For å beholde kunder vil dette være en viktig og effektiv kanal for forlengelse og utvidelse av et salg. Vi har et dedikert salgskorps som tar seg av kunden før en avtale utløper. Våre tall med og uten en slik aktivitet har en stor differanse.

Lojalitetsarbeid
Fakturaoppfølging
Vi jobber daglig for å nå kunder før deres avtale går i stopp. Med effektivitet og god kundebehandling opplever vi at prosentandelen av innbetalinger øker betraktelig via en slik oppfølgingssamtale.

Servicesamtaler
I stadig utvikling av produkter og tjenester ser vi behovet for denne typen arbeid. Mye av premissene for en slik samtale blir lagt hos oppdragsgiver, og har den hensikt å opplyse eksisterende kundebase om hvilke fordeler og nye tjenester kunden kan benytte seg av. Dette er lojalitetsbyggende arbeid som forhindrer tap av videre kontakt med kunder.

Leveringsoppfølging
Den største andelen av våre oppdragsgivere har et produkt som leveres til kunden. Jobben er ikke gjort ved aksept av avtalen, men når produktet først er levert til kjøper. Ved en oppfølgingssamtale til kunden får man avdekt eventuelle hindringer som gjør at produktet ikke blir levert, samt forhindre missnøye.

Databasearbeid
Segmentering/optimalisering
For at ringeaktiviteten skal være vellykket, ser vi nødvendigheten i at vi bruker vår kompetanse før vi segmenterer ut potensielle kunder. Rådgiving og innspill fra oss i samarbeid med oppdragsgiver gir oss en optimal ringeliste som vi trygt kan starte aktivitet på. Passiv-grad, geografi, kundehistorikk, listevasking og lignende faktorer spiller inn for å få et godt ringegrunnlag.

Prospektering-leads
Det er alltid lurt å sette seg klare mål ved et utplukk av leads/prospekts. Når målet er satt, må vi segmentere ut hvilke kundegrupper disse hører til. En slik prosess krever nøye kartlegging av marked og brukervaner. På den måten vil en prospekt-liste generere langt flere salg.

Salgsregistrering/etterarbeid
Før vi avleverer salg til våre oppdragsgivere avdekker vi eventuelle feil ved kundeopplysninger, tilbud og avtaler som er blitt gjort. Vi har som mål at det skal være enklest mulig for oppdragsgiver å få overlevert tilveksten av kunder, samt forhindre at sluttkunden benytter seg av angrerett. Tilbakemeldinger fra vårt salgskorps er også noe som vil bli rapportert tilbake, slik at ringelistene blir optimalisert for fremtidig ringeaktivitet.

Kampanjeplanlegging og salgsstrategi
Rådgiving
Med vår varierte kundeportefølje har vi høstet god info om hva som treffer hos de ulike segmentene, og dette er noe vi gjerne deler med alle potensielle og eksisterende oppdragsgivere. Vi holder oss oppdatert i takt med utviklingen og vil alltid være ærlig om hva som virker, og ikke.

Skreddersydd rapportering
Da vi tilbyr et variert utvalg av tjenester vil rapportering inn til våre oppdragsgivere også være tilpassett etter ønske. Aktivitetsrapporter blir oppdatert daglig, som igjen gir en større trygghet og forutsigbarhet i forhold til salgsresultater og kostnadskontroll.

Annonsesalg
Vi sitter sammen med en av landets ledende aktører innen utvikling av digital markedsføring.

Vår annonseavdeling er ditt naturlige valg for salg av annonser til ditt nettsted eller andre salgskanaler.

Ring oss i dag!

Profesjonell håndtering av dine markedsaktiviteter fra start til slutt